На сайті 45 гостей та відсутні користувачі

Правова допомога Інформування для учасників АТО та ООС в рамках Загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції Я маю право. #ПраваЗахисників #ВетеранеЗнайСвоїПрава

Інформування для учасників АТО та ООС в рамках Загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції Я маю право. #ПраваЗахисників #ВетеранеЗнайСвоїПрава

Створено: Четвер, 17 жовтня 2019, 17:23
Перегляди: 48
Поділитися

 

Трудове законодавство

1.Яким чином може бути реалізовано право військовослужбовців на додаткову відпустку учасникам бойових дій з 2014 року, після скасування в країні особливого періоду, адже зазначений вид відпуски призупинений, а не скасований для військових.

В травні 2015 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» учасникам бойових дій та інвалідам війни надано право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Статтею 10-1 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в свою чергу, передбачено вичерпний перелік відпусток, які надаються військовослужбовцям в особливий період. Це такі відпустки, як: щорічні основні відпустки військовослужбовців (крім строкової служби); канікулярні відпустки курсантів ВВНЗ; відпустки військовослужбовцям строкової служби; відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Ураховуючи вищевикладене, в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання додаткової відпустки учасникам бойових дій тривалістю 14 календарних днів на рік припиняється.

На сьогодні особливий період ще триває і право на додаткову відпустку призупинено. Ними можна буде скористатись після закінчення особливого період.

Також за рішенням суду при звільненні військовослужбовців додаткова відпустка компенсувалася грошовими коштами.

Верховний Суд у рішенні від 16.05.2019 за результатами розгляду зразкової справи зазначив, що припинення відпустки на час особливого періоду не означає припинення права на відпустку, яке (тобто, право на відпустку) може бути реалізовано у один із таких двох способів: 1) безпосереднє надання особі відпустки після закінчення особливого періоду, який може тривати не визначений термін; 2) грошова компенсація відпустки особі.

2.Відпустка жінкам-військовослужбовцям, що мають двох і більше дітей, одиноким матерям на даний час також призупинена, однак, цей вид відпустки не втрачається, а накопичується з 2014 року, її тривалість 10, 17 календарних днів, як реалізувати їх право без шкоди для підтримання бойової готовності військ?

Поряд з цим, надання інших видів відпусток військовослужбовцям в особливий період припиняється, за виключенням:

- відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

- відпустки військовослужбовцям-жінкам для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

- відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

3.16.05.2019 Верховним судом України за позовом військового пенсіонера зобов’язано виплатити компенсацію за всі роки, за не отриману додаткову відпустку як учаснику бойових дій. Враховуючи що у нас в країні не англо-саксонська правова система, як діяти начальнику фінансової служби при розрахунку військовослужбовців-учасників бойових дій при звільненні?

Відповідно до ч. 3 ст. 291 Кодексу адміністративного судочинства України правові висновки Верховного Суду, викладені ним у рішенні за результатами розгляду зразкової справи, мають враховуватись судами при розгляді типових справ.

Начальник фінансової служби при розрахунку має діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так, рішення суду не є в Україні джерелом права. Однак, у разі звернення до суду із позовом, аналогічним тому, який був розглянутий Верховним Судом, при прийнятті рішення суди мають врахувати позицію вищого судового органу.

4. Щодо надання додаткової учбової відпустки військовослужбовцям строкової служби, для здачі сесії.

Відповідно до пп. 2 п. 180 Положення про проходження громадянами України військової служби від 10.12.2008 № 1153/2008 військовослужбовці в мирний час, за виключенням особливого періоду, мають право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.

Порядок надання відпустки такий. Військовослужбовець після отримання письмового виклику з навчального закладу звертається з письмовим рапортом і викликом до командира військової частини для отримання відпустки у зв’язку з навчанням. Командир частини видає наказ і військовослужбовець вирушає здавати сесію, офіційно перебуваючи у відпустці.

Однак з моменту настання особливого періоду (березень 2014 року) ситуація змінилася. Відповідно до п. 17 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», «В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені частинами першою, шостою та дванадцятою цієї статті, і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин». Отже, відпустки у зв’язку з навчанням не входять до даного переліку і не надаються під час особливого періоду.

Враховуючи викладене у військослужбовців є 2 варіанти дій у цій ситуації, обидва з них є непростими. Перший – здавати сесію під час своєї щорічної основної відпустки. Але сесія у вузі проходить 2 рази на рік, а відпустка, як правило, надається один раз на рік. Другий варіант – звертатися з проханням до ректора вузу про відстрочку у здачі сесії у зв’язку з неможливості прибути для її здачі – проходженню військової служби.


Що можна порадити студентам, які проходять військову службу:

1) Написати на ім’я командира частини рапорт для отримання відпустки у зв’язку з навчанням.

2) У разі отримання письмової відмови за підписом командира частини обов’язково направити лист-повідомлення до ректора ЗВО з поясненням неможливості прибути на сесію, що підтверджується копією відмови від командира частини. Це убереже від негайного відрахування з закладу освіти.

5.Щодо надання відпустки учасникам бойових дій під час особливого періоду (14 діб).

Відповідно до ч. 8 ст. 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» інші додаткові відпустки (не передбачені Законом України «Про відпустки») надаються військовослужбовцям на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

Право учасників бойових дій на одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік закріплено ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас, надання таких відпусток в особливий період припиняється, тому використати їх можна буде після закінчення особливого періоду або отримати компенсацію.

$16.                Військовослужбовці контрактної служби вжили на початку квітня цього року спиртні напої, про що було складено адміністративні протоколи за ч.4 ст. 172-20 КУпАП та позбавлено премії за квітень у повному обсязі. В наступному місяці до нашої військової частини надійшли постанови суду за дане правопорушення і вони були позбавлені премії за травень у повному обсязі. Надайте, будь ласка, правову оцінку того факту, що військовослужбовець за одне правопорушення двічі позбавляється премії?

Правила преміювання, визначені Наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», вказують на те, що щомісячні премії військовослужбовцям не виплачуються в таких випадках:

• за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння) - за місяць, у якому здійснено таке порушення (тобто, у цій ситуації – за квітень).

• у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, - за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини (тобто, у цій ситуації – за травень).

Водночас, у Наказі зазначено, що забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне і те саме допущене порушення.

Тобто, військовослужбовці контрактної служби могли бути позбавлені премії лише за квітень або за травень, а не за обидва місяці.

$17.                Через два роки у офіцера закінчується контракт, але до загального строку вислуги в 10 років не вистачатиме 2,5 місяця. При тому ще є строк перебування в АТО в 13 місяців, але з урахуванням відпусток та відряджень, повних календарних 9 місяців. Чи існують юридичні підстави, щоб йому по закінченню контракту було додано строк вислуги за схемою (один рік за три) або (один місяць за три)?

Згідно з п.п. «а» п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей» від 17 липня 1992 р. № 393 до вислуги років для призначення пенсій особам офіцерського складу, зараховується на пільгових умовах один місяць служби за три місяці:

- час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

- період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

- час проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.