На сайті 46 гостей та відсутні користувачі

Правова допомога Що треба знати про відпочинок дітей у таборі

Що треба знати про відпочинок дітей у таборі

Створено: Вівторок, 18 червня 2019, 12:40
Перегляди: 108
Поділитися

Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля, користуватися найбільш досконалими послугами відновлення здоров’я. Важливе місце в забезпеченні цього права відводиться системі дитячих таборів, де здійснюється організоване оздоровлення та відпочинок, поліпшується стан здоров’я дітей, відновлюються їх життєві сили, яка сприяє зайнятості у канікулярний період з метою запобігання їх бездоглядності, дається можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей.

Дитячий табір — заклад дитячого дозвілля (оздоровлення і відпочинку), що надає комплекс освітніх, оздоровчих та інших послуг.

В Україні ведеться Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Вони підлягають контролю з боку держави.

Тематика дитячих таборів досить розгалужена: релігійний, мовний, туристичний, мистецький, наметовий, оздоровчий, спортивний, санаторний, патріотичного виховання, та багато інших.

Для розміщення дитини в таборі батькам потрібно придбати путівку, узяти медичну довідку встановленого зразка та супроводити дитину до табору.

Відпочинкова зміна триває не менше 14 днів, а оздоровча зміна — не менше 21 дня.

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» визначено основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.

Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право:

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;
самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах закладів;
- здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;
- отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні;
- на раціональне харчування;
- брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку;
- звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя.

Діти під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку цих закладів.

Батьки або інші законні представники дітей мають право:

- ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
захищати права та законні інтереси дитини в разі отримання від неї відповідної інформації;
- звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його засновника (власника), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, та інших робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
- провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;
- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
- надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
- відвідувати дитину в закладі та у терміни, визначені у путівці, забрати її із закладу;
- відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
- у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання.

Права, обов'язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за безпеку життя і здоров'я дітей, які оздоровлюються та відпочивають у цьому закладі, за якість та повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізуються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку мають право на:

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, процесу відпочинку, подання на розгляд керівництва та педагогічної ради пропозицій щодо морального та матеріального заохочення дітей, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку закладу;
- вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження трудової діяльності у такому закладі;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
соціальне та матеріальне заохочення;
- об'єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.

Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
- педагогічні та медичні працівники - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
- при прийнятті на роботу надати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми;
- дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
-виконувати накази та розпорядження директора закладу.


Типові заборони для дітей під час перебування у таборі:

• паління;
• спиртні і енергетичні напої (включаючи пиво);
• наркотики;
• принижувати, ображати, глузувати з людей інших віросповідань, кольору шкіри, національності, матеріального достатку, віку; піддівати небезпеці своє життя та життя інших людей.

У період літніх канікул на базі загальноосвітніх навчальних закладів створюються дитячі табори відпочинку з денним перебуванням дітей, які є самостійними адміністративними структурами при загальноосвітніх навчальних закладах.

Нововолинського бюро правової допомоги:

м. Нововолинськ, вул. В.Винниченка, буд.14, тел.: (03344) 448-14.

E-mail: /Users/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B9%20%D0%A1%D0%99_2/Downloads/ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ">novovolynskeHYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "@HYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "legalaidHYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ".HYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "ltHYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ".HYPERLINK "mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. "ua