На сайті 37 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Статут міста Статут

Статут

Створено: Понеділок, 03 березня 2014, 14:46
Перегляди: 2823

РОЗДІЛ ІХ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ

 

 

Стаття 64.  Нововолинська міська рада, створені нею виконавчі органи, Жовтнева селищна рада та виконком є юридичними особами.

 

Стаття 65.  Правовий статус, порядок обрання та формування, організація діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

 

Стаття 66.  Нововолинська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста.

 

Міська рада представляє все населення міста і здійснює від імені територіальної громади визначені законом функції і повноваження.

 

Міська рада виступає від імені всієї територіальної громади міста у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, іншими державними і громадськими організаціями. Жоден інший орган, організація, чи особа не може виступати від імені всієї територіальної громади міста.

 

Загальний склад ради міської ради визначається нею відповідно до закону.

 

Порядок роботи міської ради визначається регламентом Нововолинської міської ради.

 

Стаття 67 . Депутатські комісії міської ради (постійні, тимчасові контрольні) є органами ради. обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

 

Депутатські комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Перелік, функційна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначаються регламентом ради та положенням про комісії, що затверджуються радою.

 

Стаття 68.  Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, який діє від імені та в інтересах всіх мешканців міста, несе обов'язки перед виборцями та виконує їх доручення.

 

Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

 

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

 

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

 

 

Стаття 69.  Право внести пропозиції до проекту порядку денного сесії належить:

·        міському голові;

·        постійним комісіям;

·        депутатам;

·        виконавчому комітетові міської ради;

·        голові обласної державної адміністрації;

·        голові обласної ради;

·        громадським слуханням;

·        місцевим ініціативам.

 

Пропозиції, розгляд яких ініціюють інші організації, громадські об'єднання, громадяни, можуть бути внесені в міську раду вищезгаданими суб'єктами.

 

Стаття 70.  Засідання міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер, за винятком випадків, передбачених частиною 6 цієї статті.

 

На засіданні міської ради можуть бути присутніми, народні депутати України, депутати обласної ради, керівники виконавчих органів міської ради та представники органів державної влади, можуть бути запрошені представники засобів масової інформації, органів самоорганізації громадян, трудових колективів, громадських об'єднань та політичних партій

 

Про питання, що розглядалися на сесії, і прийняті нею рішення територіальна громада повідомляється через офіційне видання міської ради, міське телебачення, інші засоби масової інформації.

 

Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на WEB сторінці міської ради або в міській газеті „Наше місто”

 

Контроль за правильністю і своєчасністю інформування засобів масової інформації покладається на секретаря міської ради і керуючого справами виконкому

 

Міська рада вправі у порядку, визначеному законодавством, прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 

Стаття 71.  Міська рада здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень, за діяльністю підзвітних їй органів та посадових осіб.

 

Порядок здійснення контрольної діяльності встановлюється відповідно до вимог закону рішенням ради. а результати заслуховуються і затверджуються на сесії.

 

 

Стаття 72.  Міська рада обирає зі свого складу секретаря міської ради.

 

Секретар міської ради здійснює повноваження та виконує функції, покладені на нього законом, міською радою, та міським головою.