На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Статут міста Статут

Статут

Створено: Понеділок, 03 березня 2014, 14:46
Перегляди: 2821

 РОЗДІЛ VІ  ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

 

 

Стаття 51.  Територіальна громада міста має право проводити громадські слухання - зустрічі з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких учасники територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування територіальної громади міста.

 

Стаття 52.  У громадських слуханнях мають право взяти участь будь-хто з учасників територіальної громади, що мають право голосу на виборах.

 

Стаття 53.  Проведення громадських слухань призначається міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

Громадські слухання можуть бути призначені на письмову вимогу:

·        не менше половини депутатів міської ради;

·        не менше як 10 відсотків учасників територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

 

Організація проведення громадських слухань покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

Призначаючи проведення громадських слухань, міський голова одночасно визначає склад посадових осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях, місце проведення громадських слухань, організує доведення (не пізніше як за тиждень до дня проведення) до відома громадян (через засоби масової інформації) повідомлення про час і місце проведення громадських слухань, а також про їх тематику.

 

Стаття 54.  Громадські слухання відкриває і веде міський голова, заступники міського голови, а у разі, коли предметом громадських слухань є діяльність міського голови - особа, уповноважена ініціаторами слухань та секретар міської ради почергово.

 

Порядок денний і порядок роботи громадських слухань затверджуються громадськими слуханнями.

 

Головуючий на громадських слуханнях надає слово для виступу посадовим особам місцевого самоврядування, присутнім на зборах учасникам територіальної громади, слідкує за дотриманням порядку, виступає з повідомленнями.

 

До територіальної громади міста через місцеві засоби масової інформації доводиться  інформація про хід та результати громадських слухань

 

Стаття 55.  Під час громадських слухань учасники територіальної громади міста мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста, які беруть участь у громадських слуханнях, ставити їм запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вносити громадські запити або висловлювати рекомендації.

 

Стаття 56.  Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста.

 

Результати такого розгляду мають бути оприлюднені у засобах масової інформації у місячний строк з дня проведення громадських слухань.

 

Стаття 57.  За результатами проведення громадських слухань складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.