На сайті один гість та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Статут міста Статут

Статут

Створено: Понеділок, 03 березня 2014, 14:46
Перегляди: 2823

РОЗДІЛ V  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

 

 

Стаття 45 . Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення питань місцевого значення.

 

Загальні збори громадян за місцем проживання проводяться з метою:

·        обговорення та подання пропозицій з питань, які мають важливе значення для даної внутрішньоміської територіальної громади;

·        заслуховування звітів та повідомлень посадових осіб місцевого самоврядування про їх роботу;

·        прийняття рішень про проведення на громадських засадах робіт з благоустрою, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам'ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним учасникам громади;

·        прийняття рішень про створення цільових позабюджетних фондів про внески та добровільні пожертви на громадські потреби учасників громади.

 

Стаття 46.  У роботі зборів мають право брати участь учасники територіальної громади міста, які мають право голосу на виборах і постійно проживають у межах громади.

 

 

На зборах можуть бути присутніми депутати міської ради, депутати інших рад, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, органів державної влади та об'єднань громадян.

 

Стаття 47.  Збори скликаються в міру необхідності і є правомочними при наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників громадян (зборів уповноважених) - не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

 

Збори скликаються міським головою (у селищі, селищним головою), виконавчим комітетом міської ради (селищної ради), за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні.

 

 

Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

 

У невідкладних випадках населенню повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.

 

Стаття 48 . Збори веде головуючий, визначений міським головою, обо виконкомом. Збори вправі обирати президію, лічильну комісію, інші органи, необхідні для їх нормальної роботи. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

 

Порядок денний і регламент роботи зборів затверджується зборами.

 

Стаття 49.  З розглянутих питань збори приймають рішення.

 

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах.

 

Стаття 50.  За результатами зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів.

 

 При необхідності протокол передається органу місцевого самоврядуванню для розгляду

 

До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників та протоколи лічильної комісії.