На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Статут міста Статут

Статут

Створено: Понеділок, 03 березня 2014, 14:46
Перегляди: 2648

РОЗДІЛ ІІ. НАЗВА, СИМВОЛИ ВЛАДИ

 

Стаття 31.

Назва міста – місто Нововолинськ Волинської області; назва його складової частини – селище Жовтневе міста Нововолинська Волинської області.

 

Стаття 32.

 

1. Територiальна громада м.Нововолинська має власну символiку - герб, прапор та iншi символи та ознаки.

2. Змiст, опис i порядок офiцiйного використання символiки територiальної громади м.Нововолинська визначаються окремим Положенням, яке затверджується мiською радою.

3. Мiський голова має власнi символи, що затверджуються мiською радою i передаються при вступi на посаду мiського голови.

4. Мiський голова, мiська рада та її виконавчий комiтет мають свої бланки, круглу печатку iз зображенням державного герба України i своїм найменуванням.

5. Використання символiки м.Нововолинська в комерцiйнiй дiяльностi здiйснюється лише з дозволу виконавчого комiтету мiської ради.

 

Стаття 33.

 

1. Жителям мiста, iншим громадянам України, iноземним громадянам, якi мають видатнi заслуги перед територiальною громадою мiста та внесли вагомий вклад у соцiально-економiчний, науковий, спортивний, культурний розвиток мiста, за рiшенням мiської ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин мiста Нововолинська".

Пiдстави та порядок присвоєння, права, пiльги i обов'язки осiб, вiдзначених званням "Почесний громадянин мiста Нововолинська", визначаються Положенням, затвердженим рiшенням мiської ради.

2. Члени територiальної громади мiста, пiдприємства, установи та органiзацiї, що досягли вагомих результатiв в творчiй, науковiй, господарськiй та iнших видах дiяльностi, можуть бути вiдзначенi:

·        Почесною грамотою міської ради (положення про Почесну грамоту міської ради затверджується міською радою);

·        Почесною грамотою виконкому міської ради (положення про Почесну грамоту виконкому міської ради затверджується виконкомом);

·        Подякою мiського голови (положення про Подяку мiського голови затверджується розпорядженням мiського голови).

 

4. Мiський голова та мiська рада можуть засновувати iншi вiдзнаки, перелiк яких i порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осiб встановлюються окремими Положеннями, що затверджуються рiшенням мiської ради.

5. Виконавчий комiтет мiської ради пiсля розгляду вiдповiдних клопотань вносить у встановленому порядку до органiв виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами, вiдзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.

 

 

Стаття 34.

1. Днем мiста є остання неділя серпня. День мiста - загальномiське свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно-спортивними й iншими масовими заходами.

2. З метою змiцнення мiсцевих iсторичних традицiй щорiчно вiдзначається День підняття національного прапора над приміщенням Нововолинської міської ради, яке святкується 16 вересня, раз в 5 років, починаючи з 2005 року