На сайті 22 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Статут міста Статут

Статут

Створено: Понеділок, 03 березня 2014, 14:46
Перегляди: 2822

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.

 

      Місто Нововолинськ Волинської області засновано у 1950 році. і побудоване на історичних землях сіл Дорогиничі, Панасівка і Русовичі. Його заснуванню передувало відкриття на Волині покладів кам’яного вугілля. На початку 50-х років на заході області розпочалась розробка покладів вугілля Львівсько-Волинського басейну.

     Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10.04.1951р. було створено селище Нововолинськ Іваничівського району і відповідно Нововолинська селищна Рада депутатів трудящих та її виконком. Ці органи підпорядковувались Іваничівській селищній Раді і райвиконкому.

     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР №103 від 25 вересня 1958 року селище Нововолинськ було віднесене до категорії міст обласного підпорядкування з перенесенням районного центру з селища міського типу Іванич в місто Нововолинськ – Іваничівський район був перейменований на Нововолинський.

      Указом  Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Нововолинський район був ліквідований з передачею території Володимир-Волинському і Горохівському районам, місто Нововолинськ залишилось в обласному підпорядкуванні. 

 Місто Нововолинськ Волинської області сьогодні є містом обласного значення. Селище Жовтневе м. Нововолинська засноване  1953 року. 

 

Стаття 2.  Нововолинськ, є самоврядною територіальною одиницею - населеним пунктом - містом - в межах території якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування.

 

Самоврядування територіальної громади міста Нововолинська поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України, на землі, за межами території міста, які належать територіальній громаді на праві користування чи власності.

Межі міста встановлюються і змінюються Верховною Радою України відповідно до закону.

 

Стаття 3 . Місто Нововолинськ згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Волинської області.

 

Стаття 4.  Територіальна громада міста Нововолинська є первинним суб'єктом місцевого самоврядування в місті, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Землі міста перебувають у відані міської ради

 

Стаття 5.  Територіальна громада селища Жовтневого м.Нововолинська, яка адміністративно підпорядкована Нововолинський міський раді, є повноправним учасником територіальної громади міста Нововолинська і має право на самоврядування, що реалізується ними відповідно до Конституції та законів України. Землі селища перебувають у відані Жовтневої селищної ради

 

Вказана територіальна громада діє як суб'єкт права власності.

 

Стаття 6.  Територіальну громаду міста Нововолинська складають усі жителі міста - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території  міста Нововолинська та селища Жовтневого міста Нововолинська.

 

Фізичні особи вважаються такими, що постійно проживають у місті Нововолинськ (учасниками територіальної громади міста), якщо вони мають власну або найману жилу площу в місті (за винятком готелів) і зареєстровані як постійні жителі міста.

 

Жителі селища Жовтневого міста Нововолинська, є невід'ємними та повноправними учасниками територіальної громади міста

 

Стаття 7 . Місцеве самоврядування у місті Нововолинськ здійснюється на принципах:

·        народовладдя;

·        верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

·        гласності;

·        колегіальності;

·        поєднання місцевих і державних інтересів;

·        виборності;

·        правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом;

·        підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

·        державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування як територіальної громади міста, так і територіальної громади селища, що увійшла до міста;

·        судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

Стаття 8 . Територіальна громада міста здійснює самоврядування відповідно до Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень їх органів та посадових осіб, визначених законами.

 

Стаття 9 . Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), міський голова (селищний голова), виконавчі органи рад у місті і селищі Жовтневого міста Нововолинська діють в інтересах територіальної громади за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами України та цим Статутом.

 

Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами , а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.

 

Стаття 10.  Територіальна громада міста Нововолинська визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку, найвищою соціальною цінністю. Змістом життєдіяльності територіальної громади є забезпечення гарантованих законом прав та свобод людини у повному обсязі.

 

При прийнятті актів місцевого самоврядування не допускається звуження існуючого змісту і обсягу прав та свобод людини передбачених конституцією України.

 

Людина, здійснюючи свої права та реалізуючи власні інтереси у місті Нововолинську та селищі Жовтневому міста Нововолинська зобов'язана не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальної громади та держави, додержувати моральних засад суспільства, включаючи моральні засади територіальної громади міста.

 

Стаття 11.  Територіальна громада міста створює умови для повноцінного духовного розвитку її учасників, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, що легально діють на території міста, прагне до побудови суспільних відносин відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

 

Стаття 12 . Першочерговим завданням територіальної громади є збереження культурного середовища та забезпечення його розвитку, підтримка традиційних та модерних явищ і процесів, що формують культурно-мистецьке обличчя Нововолинська.

 

Стаття 13.  Мовою місцевого самоврядування в місті є державна українська мова.

 

Стаття 14.  Територіальна громада піклується про задоволення національно- культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у місті.

 

Стаття 15.  Територіальна громада міста та її органи місцевого самоврядування здійснюють збереження історико-культурної спадщини міста, його архітектурної самобутності.

 

Стаття 16.  Економічне життя територіальної громади міста будується на засадах багатоманітності форм власності, підтримки підприємництва, захисту вітчизняних та місцевих виробників товарів і послуг, заохочення соціально важливої діяльності, встановлення місцевих податків та зборів, що відповідають потребам територіальної громади міста, поєднання інтересів всієї територіальної громади, учасників економічної діяльності та споживачів, зміцнення майнової та фінансової основи самоврядування територіальної громади.

 

Стаття 17.  Територіальна громада виявляє турботу про громадян, що потребують соціального захисту, прагне забезпечити їм гідні умови життя.

 

Інваліди мають право на  участь у житті громади в якості повноправних її учасників, задіяння в суспільних процесах та захист від дискримінації.

 

Стаття 18.  Територіальна громада дбає про охорону навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації в місті, забезпечує збереження та розвиток паркового господарства, озеленення міста, облаштування річок та водойм.

 

Стаття 19.  Місто Нововолинськ прагне до встановлення прямих взаємовигідних зв'язків з іншими містами і регіонами України та інших держав, задіяння у загальнодержавних та загальноєвропейських процесах місцевого самоврядування.

 

Стаття 20.  Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста Нововолинська виконують повноваження органів виконавчої влади, що делегуються їм законами України.

 

З питань здійснення делегованих повноважень органи та посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам державної виконавчої влади.

 

Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування територіальної громади, включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконуються в межах переданих державою органам місцевого самоврядування фінансових ресурсів.

 

Стаття 21.  Взаємовідносини органів місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

 

Стаття 22.  Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування територіальної громади міста.

 

Відносини органів місцевого самоврядування територіальної громади міста з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

 

Стаття 23.  Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста сприяють розташованим в місті органам судової влади і прокуратури, іншим правоохоронним органам України в їх діяльності, надають їм у передбачених законом випадках допомогу у здійсненні функцій і повноважень.

 

Територіальна громада міста та створені нею органи місцевого самоврядування забезпечують належний правопорядок у місті, в тому числі силами самоврядних правоохоронних структур, що створюються і функціонують відповідно до закону, а також сприяють діяльності добровільних народних дружин, інших самоврядних органів самооборони громадян, статус яких відповідає вимогам законодавства України.

 

Стаття 24 . Матеріальною і фінансовою основою самоврядування територіальної громади міста є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста, а також об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні уповноважених на те органів.

 

Стаття 25.  Територіальна громада міста і селища та органи їх самоврядування забезпечують дотримання прав фізичних та юридичних осіб як власників так і користувачів земель.

 

Стаття 26.  Використання земель міста здійснюється відповідно до генерального плану міста, містобудівних обгрунтувань, проектів планування та забудови міста і планів земельно господарського устрою та визначається оптимальним поєднанням громадських та приватних інтересів, з дотриманням будівельних, землевпорядних, санітарних, природоохоронних норм і встановлених публічних сервітутів - безстрокового обмеження права власності чи права користування землею, що полягає у забезпеченні проїзду чи проходу до доріг загального користування, прокладанні та ремонті лінійних споруд, комунікацій тощо.

 

Стаття 27.  Для висвітлення життя територіальної громади міста, офіційного оприлюднення актів органів місцевого самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада міста може засновувати засоби масової інформації, або брати участь у їх співфінансуванні.

 

Стаття 28.  Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань відповідно до закону.

 

Стаття 29 . Органи місцевого самоврядування територіальної громади міста з урахуванням місцевих умов в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, а також цим Статутом, можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

 

Стаття 30.  Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста здійснюється лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійсненні органами місцевого самоврядування територіальної громади міста наданих їм власних повноважень.