Оголошено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Нововолинськ»

Створено: Понеділок, 09 грудня 2019, 10:25
Перегляди: 239

0796e0a7af06b2273ae0bf3b1f130430 copy copy copy copy copy

Нововолинська міська рада прийняла рішення про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком «Нововолинськ» в місті Нововолинськ.

Згідно протоколу засідання конкурсної комісії № 1 від 22.11.2019 року визначено:

Ініціатор конкурсу – Нововолинська міська рада (45400, Волинська область, місто Нововолинськ, пр-т Дружби, 27).

Концепція індустріального парку «Нововолинськ» затверджена рішенням Нововолинської міської ради від 24.05.2017 року №17/19 «Про створення індустріального парку «Нововолинськ» та затвердження Концепції індустріального парку «Нововолинськ». Пакет відповідних документів розміщений для ознайомлення на сайті Нововолинської міської ради в розділі «Економіка», підрозділ «Індустріальний парк»: https://www.novovolynsk-rada.gov.ua.

Об’єкт конкурсу: земельна ділянка загальною площею 20 га (кадастровий номер 0710700000:01:008:0053 від 27.03.2017, ЗВ-0703355202017), розташована по вул. Луцькій в м. Нововолинськ та передбачена для створення і функціонування індустріального парку.

Територія вільна від забудови.

Строк, на який створюється індустріальний парк «Нововолинськ» становить 30 років.

Індустріальний парк «Нововолинськ» включений під № 24 від 30.06.2017 р. до Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

Основні умови проведення конкурсу:

1.     Виконання концепції розвитку індустріального парку «Нововолинськ» в місті Нововолинськ.

2.     Забезпечення будівництва повного комплексу споруд для ефективного функціонування виробництва учасників індустріального парку.

3.     Обов’язкова реєстрація учасників індустріального парку – юридичних осіб на території міста Нововолинськ.

4.     Використання земельних ділянок у межах індустріального парку повинно відбуватись у відповідності до санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог.

5.     Надання земельної ділянки в оренду на термін дії договору з правом передачі в суборенду відповідно до чинного законодавства.

6.     Забезпечення постійного функціонування індустріального парку «Нововолинськ» у м. Нововолинськ.

Додаткову інформацію щодо конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Нововолинськ» можна отримати в відділі економіки Нововолинської міської ради за адресою: 45400, м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 27, каб. 301, на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за тел. +38(050)5854766.

Розмір реєстраційного внеску складає 17 000,00 грн. (реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ініціатора створення індустріального парку та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу).

Реквізити для внесення реєстраційного внеску: 

Одержувач коштів: УК у м.Нововолинську/м. Нововолинськ/24060300 МФО 899998 ЄДРПОУ 37950540. Банк одержувач: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок UA138999980000031414544003005. Інші надходження (реєстраційний внесок за участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку). Код платежу: 24060300.

Учасники :

1.     Подають заявку про намір взяти участь у конкурсі на адресу організатора;

2.     Сплачують реєстраційний внесок;

3.     Отримують у відділі економіки Нововолинської міської ради м. Нововолинськ, пр-т.  Дружби, 27 (каб.301) конкурсну документацію за наявності документа про сплату реєстраційного внеску.

Контактні особи , уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками :

Громик Олександр Іванович – заступник міського голови Нововолинської міської ради, моб.: +38(067)8574974, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Сєргєєва Вероніка Володимирівна – начальник комунального підприємства «Управління економічної політики та інвестицій» Нововолинської міської ради, моб.: +38(050)5854766, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Адреса, за якою приймаються повідомлення про наміри участі у конкурсі, пропозиції від учасників конкурсу та надається конкурсна документація: 45400, м. Нововолинськ, пр-т. Дружби, 27, каб. 301 або на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Години прийому: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00; п’ятниця з 08:00 до 16:00. Номер телефону: +38(050)5854766.

Проведення конкурсу починається з «09» грудня 2019 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій - до 12:00 години «13» січня 2020 року. 

Розкриття конвертів із поданими пропозиціями буде проводитися об 12:00 годині «15» січня 2020 року, за адресою: м. Нововолинськ, пр-т. Дружби, 27, сесійний зал (каб. 304).

Announcement of the competition for the selection of managing company of industrial park “Novovolynsk”

The Novovolynsk City Council has adopted a decision on organizing and carrying out the competition for selection of managing company of the “Novovolynsk” Industrial park in the city of Novovolynsk.

According to the minutes of the competition commission meeting No1 as of 22/11/2019:

The initiator of the competition – The Novovolynsk City Council in the Volyn region (45400, Volynregion, Novovolynsk, Druzhby Ave., 27).

The concept of the “Novovolynsk”industrial park is approved by the decision of the Novovolynsk City Council No 17/19 as of 24/05/2017 “On creation of the “Novovolynsk” industrial park and on approval of the concept of the “Novovolynsk” industrial park.The package of relevant documents is posted on the site of Novovolynsk City Council in the section "Economics", subsection "Industrial Park": https://www.novovolynsk-rada.gov.ua.

Object of the competition: a land plot with a total area of 20 hectares (cadastral number 0710700000:01:008:0053) is located in Lutska St., Novovolynsk and is envisaged for the creation and functioning of an industrial park.

The territory is devoid of buildings.

The term for which the “Novovolynsk” industrial park is being established is 30 years.

The “Novovolynsk” industrial park is included into the register of industrial parks of Ukraine under the No 24.

Main terms of the competition:

 1.     Implementation of the concept of the “Novovolynsk” industrial park development in Novovolynsk.

 2.     Providing construction of complete complex of buildings for the effective functioning of the production of industrial park’s participants.

 3.     The obligatory registration of the industrial park’s participants (entities) on the territory of the city of Novovolynsk.

 4.     Land plots within the industrial park shall be used in accordance with the sanitary-epidemic and ecological requirements.

 5.     Granting of land plot in a lease for the term of agreement with the right to sublease in accordance with the current legislation.

 6.     Ensuring the permanent functioning of the industrial park “Novovolynsk” in the city of Novovolynsk.

Additional information about the Competition for the selection of managing company of the “Novovolynsk” industrial park is available in the Economy Departmentof the Novovolynsk city council, 45400, Novovolynsk, 27, Druzhby Ave., office 301; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , tel.: +380505854766.

The registration fee is 17 000.00 UAH (the registration fee shall be paid by bank transfer to the current account of initiator of the industrial park creation and shall be used for organizational purposes).

Bank details for paying the registration fee:

Recipient: Novovolynsk Department of the State treasury service /Novovolynsk/24060300, Bank Identification Code (BIC) 899998, Unified State Register of Enterprises and Organizations Of Ukraine (EDRPOU)37950540.

Recipient Bank: State Treasury of Ukraine (EAP).

Account: UA 138999980000031414544003005. Other incomes (registration fee for participation in the competition for the selection of managing company of the industrial park).

Payment code: 24060300.

Participants:

 1.      Submit to the organizer the application to participate in the competition;

 2.      Pay the registration fee;

 3.      Receive contest documentation at the Economy Departmentof the Novovolynsk city council at the address:Druzhby Ave. 27, Novovolynsk, (office 301) after presenting the confirmation of the registration fee payment.

Contact persons authorized to communicate with the participants:

Oleksandr Gromyk - Deputy Mayor of Novovolynsk City Council, Mobile: +38 (067) 8574974, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Veronica Syerhyeyeva - Head of the municipal enterprise "Department of Economic Policy and Investments" of Novovolynsk City Council, mobile: +38 (050) 5854766, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

The participants can submit their applications for participation in the competition, proposals as well as receive the competition documentation at the following address: 45400, Novovolynsk, Druzhby Ave. 27, office 301 or by sending your request by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Reception hours: Monday – Thursday from 8:00 am to 17:00 pm; Friday from 8:00 am to 16:00 pm. Telephone number: +38(050)5854766.

Competition starts on the09/12/2019.

Proposals from participants are received by 12:00 pm on the 13/01/2020.

Opening of envelopes with proposals will be held at 12:00 pm on the 15/01/2020 at the following address: The Novovolynsk City Council, Druzhby Ave. 27, Session hall (office 304).

шаблоны joomla недвижимость