На сайті 27 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА До уваги громадян, які користувались житловою субсидією

president1    kabmin1    verhovna-rada1

До уваги громадян, які користувались житловою субсидією

Створено: Четвер, 17 травня 2018, 10:53
Перегляди: 243
Поділитися

субс

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 року № 329 затверджено нову редакцію «Положення про порядок призначення субсидії» з 01.05.2018 року.

З травня 2018 року передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяви та декларації таким категоріям :
• особам, члени сім’ї яких зареєстровані але фактично в ньому не проживають;
• орендарям житла;
• внутрішньо переміщеним особам;
• сім’ям, у яких відбулись зміни у складі сім’ї;
• особам, члени сімей яких не зареєстровані за адресою домогосподарства.

СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:
 якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м. для квартири і 200 кв. м. для індивідуальних будинків;
 якщо будь-хто із складу домогосподарства або член їх сім’ї має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років;
 якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або осіб, які фактично у ньому проживають, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру(будинок), автомобіль, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири, автомобіля, транспортного засобу, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування такими послугами, медичних послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень;
 якщо у житловому приміщенні зареєстровані неповнолітні діти самі, маючи батьків ( крім студентів денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках;
 якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є працездатні особи у яких відсутні доходи у періоді за який враховуються доходи (до розрахунку беруться доходи чоловіка,дружини незалежно від місця їх реєстрації);
 якщо прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат управління багатоквартирними будинками, загальна сума яких перевищує 20 неоподаткованих мінімумів.

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ СУБСИДІЇ ПРОВОДИТЬСЯ:
на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня;
на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня.
Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня.

Житлова субсидія розраховується: на всіх членів домогосподарства. При цьому норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв.м площі на одну особу та додатково 35,22 кв.м. на домогосподарство, тобто 48,87 кв.м. В окремих випадках, за рішенням комісії з соціальних питань, житлову субсидію непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі може бути призначено на понаднормову площу, але не більше як на 30% соціальної норми, розрахованої для домогосподарства.
До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування.
Під час призначення субсидії враховуються доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси заявника. При цьому соціальні норми житла на таких осіб за цією адресою не розраховуються.
Для розрахунку розміру субсидії середньомісячний сукупний дохід вищезазначених осіб враховується за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. У разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального або неопалювального сезону), доходи враховуються:
з початку неопалювального сезону за ІІІ – IV квартали попереднього року;
з початку опалювального сезону за І – П квартали поточного року.

Якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, за кожен місяць включаються доходи у такому порядку:
 для осіб, які є не працюючими пенсіонерами і в яких відсутні будь-які доходи в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, до їх середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за попередній місяць ( розмір пенсії за квітень – для неопалювального сезону, розмір пенсії за вересень – для опалювального періоду);
 для осіб, які навчались за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічному, вищому навчальному закладі та не отримували стипендію або зареєстровані у службах зайнятості, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід таких осіб визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховується дохід;
 для осіб, які отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по безробіттю, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату то у розрахунок включаються фактичні розміри отриманих такими особами доходів;
 для осіб, які перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 для працездатних осіб, яким призначено субсидію за рішенням комісії та які не мали доходів за будь який місяць за який враховуються доходи – зараховується дохід на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму за кожен місяць;
 для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід обчислений в таких розмірах:
 для платників єдиного податку першої групи – на рівні однієї мінімальної заробітної плати;
 для платників єдиного податку другої групи – на рівні двох мінімальних заробітних плат;
 для платників єдиного податку третьої групи – на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи: членів домогосподарства та членів сім’ї домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи:
 заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;
 пенсія;
 стипендія;
 соціальні виплати;
 допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
 інші доходи.

ДО СУКУПНОГО ДОХОДУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ:
• частина одноразової допомоги при народженні або усиновленні дитини;
• одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати героїня»;
• державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
• допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування;
• щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам;
• аліменти, отримані на дітей;
• доходи від розміщення депозитів;
• оплата праці членів виборчої комісії;
• допомого громадських та благодійних організацій;
• допомога на поховання;
• одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, підприємств, організацій;
• вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації;
• суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків;
• доходи осіб, які брали (беруть) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, а саме: грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, іншим працівникам утворених до закону військових формувань.

Після закінчення опалювального сезону:
невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату з централізованого опалення повертається виробником такої послуги до бюджету у повному обсязі;
частина невикористаної суми субсидії внаслідок економії енергоресурсів для відшкодування витрат на оплату послуг газопостачання, електропостачання для індивідуального опалення, що еквівалентна вартості станом на початок нового неопалювального сезону 100 куб. метрів природного газу або 150квт.г електричної енергії повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.

НАДАННЯ РАНІШЕ ПРИЗНАЧЕНОЇ СУБСИДІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ:
- за рішенням комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавців комунальних послуг:
- якщо громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу, загальна сума якої більше 20 неоподаткованих мінімумів;
- якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію або визначення її розміру, на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів.
- у разі переїзду сім’ї в інше житлове приміщення, іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії ( збільшення або зменшення чисельності зареєстрованих осіб або смерті одинокої особи);
- якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушень норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули або могли вплинути на право призначення субсидії чи її розмір, на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення;
- якщо громадянин, якому призначено субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.
Надання субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому виявили такі обставини.
Сума субсидії, перерахованої надміру внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення про зміни, які відбулися у складі сім’ї, повертається заявником або управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги за вимогою органу, що призначив субсидію у повному обсязі.
У разі відмови у поверненні надміру нарахованих коштів, питання про її стягнення вирішують у судовому порядку.

Управління праці та соціального захисту населення
Нововолинського міськвиконкому

Анонс

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

img-accessable-drugs-logo-1

petition

pet2

1595

 5b2282ac5dfc6366790058

vlada

5 1

volynrada

3456789

calculation

12 copy copy copy copy

DV-001

tmg

240233 copy

X7-Energoefektyvnist-001

Grom-Dumka-0011

від 

kordonynet