На сайті 64 гостей та відсутні користувачі

Про місто НОВИНИ МІСТА Як запобти сексуальній та трудовій експлуатації, жебракуванню серед дітей

president1    kabmin1    verhovna-rada1

Як запобти сексуальній та трудовій експлуатації, жебракуванню серед дітей

Створено: Понеділок, 25 вересня 2017, 16:17
Перегляди: 222
Поділитися

champion cares hands

 

Фактом приєднання до Конвенції ООН проправа дитинита її ратифікацією Україна поклала на себе зобов’язання щодо захисту прав дітей та тим само визнала своювідповідальністьперед світовим співтовариством щодо забезпечення на своїй території всіх положень даного документу.


Не дивлячись на прогресивні кроки нашої держави щодо всебічного і найповнішого забезпечення прав дітей, дана проблема залишається актуальною й пріоритетною. З оглядом на останні зміни, які пронизують всі гілки влади та сфери життєдіяльності населення, права дитини в Україні реалізуються в умовах економічних та соціальних протиріч, нестабільності, що в свою чергу негативно впливає на розв'язання проблем захисту дітей. Основоположними пунктами щодо реалізації конвенції ООН про права дитини мають бути визнані: 1) забезпечення декларованих Конвенцією ООН прав дитини; 2) створення механізму реалізації прав кожної дитини; 3) захист порушених прав дитини та попередження таких порушень. 


Експлуатація праці дітей


Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і допомоги, у т.ч. належного правового захисту, для повного і гармонійного розвитку її особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосферіщастя, любові ірозуміння. Експлуатація дитини знаходиться у явному протиріччі з наведеними вимогами. В цьому і полягає суспільна небезпеказлочину, передбаченого ст. 150 Кримінального кодексу України. 


За Кодексом законів про працю не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, може прийматися на роботу особа, якій виповнилося 15 років. Для підготовки молоді до майбутньої праці та в позаурочний час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, яким виповнилося 14 років, але за умов, що цяроботає легкою, не порушуєнавчальний процеста не шкодить здоров’ю дитини.

Але на практиці, більшість працюючих дітей є залученими до неформального сектору праці, без укладаннявідповідногодоговоруміж дитиною та працедавцем. За таких обставинвідповіднийзахист прав дитини на безпечну унормовану працю та на оплату цієї праці, незважаючи на те, що законодавством передбаченівідповіднівиди покарань (ст. 150 ККУ) для використання праці неповнолітніх, є майже неможливим. 

Є види найгірших форм праці, що єхарактернимидля всієї країни. До них належить: дитячапроституція, жебракування, залучення дітей докримінальноїактивності (крадіжки, розповсюдженнянаркотиківтощо), збір склотари та металобрухту,працяна базарах, що в основному передбачає вантажніроботи.

Сексуальна експлуатація дітей 


Відповіднодо ст. 3 Конвенції про права дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 жовтня 1989 р, кожна дитина (людинавіком до 18 років) маєправона повний захист від усіх форм сексуальної експлуатації та насильства
Сексуальна експлуатація– одна з найжорстокіших форм насильства до дітей. Діти, які стали їїжертвами, зазнають фізичних, психо-соціальних і емоційних страждань, наслідки яких впливають на всежиттяі навіть загрожують йому.
Простежується тісний зв'язок міжторгівлеюдітьми, дитячоюпроституцієюта порнографією.Проституціянеповнолітніх стала справжньою галуззю тіньової економіки, яка приносить великі прибутки організованим злочинним угрупованням.
Тепер розповсюдження й експлуатація дитячої порнографії – проблема світового рівня. Для реалізації такої продукції, а також для організації її комерційного обігу та подальшого розміщення в різних виданнях,злочинцівикористовують широко розгалужену мережу книжкових магазинів та секс-шопів. Одним із сучасних засобів передачі продукції дитячої порнографії є розповсюдження її каналами міжнародної комп'ютерноїмережіІнтернет.


Використання дітей молодшого віку при жебракуванні 


Жебраки з немовлятами та маленькими дітьми на руках стали звичним явищем життя великих міст України. Слід визнати, що зараз існує розгалужена система жебрацького “бізнесу” (в тому числі – в організованих системних формах), що робить ставкусамена дітей. Причому, чим меншим є вік дитини, тим більшийприбутоквона може принести особі, яка її фактично експлуатує, спекулюючи на її віці. Незважаючи на об’єктивніекономічнітруднощі, сучасна Українськадержаваздійснює заходи щодо викорінення зазначеного явища, бореться з причинами та обставинами, що сприяють втягненню неповнолітніх в злочинну чи іншу антигромадську діяльність.

Складність кваліфікації використання дітей при жебракуванні, отже й реагування на нього, полягає, по-перше, в тому, що само по собі жебракування не становить складуправопорушенняза національним законодавством. З теоретичної точки зору, воно є зловживанням правом, тобто використанням суб’єктивного права всупереч його соціальному призначенню.Зловживання правомє різновидом правової (правозначущої) поведінки, соціальна тадержавнаоцінкаякого є надзвичайно складним питанням. 

Попри деякий прогрес, що спостерігається за останні роки у справі протидії різних форм експлуатації дітей в Україні,кримінальне законодавство Україниналежним чином не захищає потерпілих та багато з питань залишаються невирішеними. До них відноситься ідентифікація потерпілих дітей та надання необхідної допомоги у їх реабілітації, більш тісна співпраця між службами та краще забезпечення виконання законів, що покликані протидіяти попиту на експлуатацію дітей. Потребують розробки методики допитів потерпілих упроцесіяких, крім встановлення фактів та обставин вчинення злочину, необхідно насамперед якомога менше травмувати постраждалу дитину, та забезпечити захист прав і інтересів потерпілих як на стадії попереднього слідства, так і в суді. 

Служба у справах дітей

Анонс

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

img-accessable-drugs-logo-1

petition

pet2

1595

 5b2282ac5dfc6366790058

vlada

5 1

volynrada

3456789

calculation

12 copy copy copy copy

DV-001

tmg

240233 copy

X7-Energoefektyvnist-001

Grom-Dumka-0011

від 

kordonynet