Про хід виконання Програми зайнятості за 2013 рік

Створено: Вівторок, 06 травня 2014, 16:14
Перегляди: 1162

        Нововолинський міський центр зайнятості надає інформацію щодо виконання показників Програми зайнятості міста, заходів, які проведені з метою сприяння зайнятості населення міста Нововолинська та селища Жовтневого та про роботу за 2013 рік.

 

        Пріоритетом діяльності Нововолинського міського центру зайнятості є якісне та ефективне надання соціальних послуг клієнтам, що звернулись за пошуком роботи та роботодавцям, яке здійснюється особистими консультантами завдяки індивідуальному підходу. Працівниками центру зайнятості використовуються усі можливі механізми та засоби, спрямовані на активізацію зусиль громадян в пошуку роботи та на оперативний підбір персоналу для роботодавців з врахуванням специфіки та профілю їх діяльності. Застосування нових норм Закону України «Про зайнятість населення» значно розширює можливість підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років, стимулювання самозайнятості населення та роботодавців, які створюють нові робочі місця, в тому числі для працевлаштування громадян, що недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

За 2013 рік 45 осіб старше 45 років отримали ваучери для підвищення конкурентоспроможності за такими напрямками: 5 осіб – навчання за професією бджоляр; 6 осіб – плодоовочівник; 1 особа – робітник фермерського господарства; 21 особа – електрогазозварник; 10 осіб – комп’ютерні системи та мережі; 2 особа – промислове і цивільне будівництво.

Протягом 2013 року створено 1399 нових робочих місць, в тому числі в промисловості – 261, торгівля та побутове обслуговування – 586, діяльність готелів та ресторанів – 138, діяльність транспорту та зв’язку – 98.

Протягом звітного періоду послугами Нововолинського міського центру зайнятості скористалося 2956 зареєстрованих безробітних. Всього працевлаштовані 2122 особи, що звернулись до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, в тому числі 993 зареєстрованих безробітних.

Велика увага приділяється наданню послуг громадянам, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За 2013 рік в центрі зайнятості перебувало 1184 зареєстрованих безробітних вищевказаної категорії, що складає 40% від загальної чисельності осіб, що перебували на обліку. З них працевлаштовані

318 осіб (27% від загальної чисельності).

За 2013 рік прийняті рішення про надання компенсації єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштували на нові робочі місця 13 осіб з числа безробітних, в тому числі 5 осіб, що потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню та 8 осіб до роботодавців, що працюють в пріоритетних видах економічної діяльності. Роботодавцям перераховано 8,8 тис. грн. компенсації єдиного внеску.

Здійснювалось відшкодування коштів роботодавцям на працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць за договорами, що укладені протягом 2012 року. Таким чином в економіку міста у 2013 року шляхом надання дотацій з Фонду було інвестовано 1362 тис. грн.

Протягом звітного періоду 60 зареєстрованих безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі 31 жінка, 38 осіб з числа молоді до 35 років та 15 осіб з числа тих, що потребували додаткових гарантій у працевлаштуванні. Сума коштів на одноразову виплату допомоги по безробіттю складає 547,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду до центру зайнятості надійшла інформація про заплановане вивільнення на 502 особи. Фактично вивільнено згідно поданої інформації протягом звітного періоду 31 особа. З метою пом’якшення наслідків вивільнення з роботодавцями постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення випадків масового вивільнення працівників. З працівниками, що плануються до вивільнення, спеціалісти центру зайнятості проводять зустрічі і роз’яснення з правових питань, надають інформацію про ситуацію на ринку праці, наявні актуальні вакансії та інші інформаційні та адаптаційні послуги.

За звітний період 2013 року в Нововолинському міському центрі зайнятості в наявності було 2710 вакансій, з яких 2068 укомплектовані, що складає 77% від загальної чисельності. З метою налагодження тісної співпраці щодо укомплектування підприємств персоналом проводяться різноманітні заходи, в тому числі семінари, робочі зустрічі, ярмарки вакансій з роботодавцями та відвідування підприємств спеціалістами центру зайнятості. Станом на 01.01.2014 в базі даних центру зайнятості налічується 85 вакансій на підприємствах та у підприємців міста Нововолинська.

Станом на 01.01.2014 на обліку в центрі зайнятості перебуває 900 зареєстрованих безробітних, в тому числі 524 жінка (58% до загальної чисельності), 506 особи з числа молоді до 35 років (56% до загальної чисельності) та 392 особи з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення (44% до загальної чисельності).

Серед активних форм зайнятості значна увага приділяється організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру як за

кошти підприємств, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В зв’язку із змінами, що відбулись у новому законодавстві, обсяги організації громадських робіт протягом 2013 року значно знизились, працевлаштована 1 особа, на що з Фонду витрачено 2,5 тис. грн. Однак, були організовані роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 238 безробітних, з них 118 жінок, 125 осіб віком до 35 років, 82 особи з числа тих, що потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні.

Важливим напрямком роботи центру зайнятості є організація професійного навчання безробітних, яке проводиться відповідно до потреб ринку праці та конкретних потреб у персоналі на підприємствах міста. З метою підвищення якості робочої сили та підготовки необхідних для роботодавця фахівців проводиться стажування зареєстрованих безробітних безпосередньо у роботодавців, професійне навчання в навчальних закладах та центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості.

Протягом січня-грудня 2013 року за направленням Нововолинського міського центру зайнятості проходили професійне навчання 435 зареєстрованих безробітних, в тому числі безпосередньо на виробництві 153 безробітних громадян. Використано 345 тис. грн.

Велика увага приділяється професійному навчанню та підвищенню кваліфікації жінок та молоді, які звертаються в центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. В 2013 році із 435 зареєстрованих безробітних, що проходили професійне навчання – 290 жінок, 281 особа віком до 35 років та 159 осіб з числа тих, що потребують додаткових гарантій.

Протягом звітного періоду проходило професійне навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами безпосередньо на виробництві та стажування 153 зареєстрованих безробітних, що складає 35% від загальної кількості громадян, що навчались за сприянням служби зайнятості.

Професійна підготовка та перепідготовка проводилась за професіями перукаря, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, лицювальника-плиточника, електрогазозварника, оператора комп’ютерного набору, робітника фермерського господарства, кухаря, слюсаря з ремонту газового устаткування та інші.

Підвищення кваліфікації шляхом стажування проводилось за спеціальностями та професіями лікаря-стоматолога, адміністратора, бухгалтера, швачки, продавця, бармена, прасувальника, касира торговельного залу, оператора комп’ютерного набору, менеджера, верстатника деревообробних верстатів, бруківника, складальника виробів та інших.

Задля стимулювання та орієнтації зареєстрованих безробітних до самозайнятості за сприяння служби зайнятості здійснюється підготовка

безробітних громадян для організації власного малого бізнесу. Протягом 2013 року на курси цільового призначення за напрямком «підприємець-початківець» направлено 67 зареєстрованих безробітних, з них відкрили свою власну справу 60 осіб.

В зв’язку із стрімким розвитком інформаційних технологій на ринку праці залишається актуальним питання підвищення якості трудового потенціалу та мобільності робочої сили. Так як існує певний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, спеціалістами з профорієнтації активно ведеться робота з учнівською молоддю, зокрема щодо формування в юного покоління позитивної думки про робітничі професії та реального погляду на сучасний ринок праці і вимоги сучасного працедавця. Головна умова успішного працевлаштування – підвищення конкурентоспроможності, адже на сьогодні роботодавець вимагає професіоналів.

Профорієнтаційна робота служби зайнятості спрямована на допомогу молоді у правильному виборі професії, ознайомлення з ринком праці, послугами служби зайнятості. З цією метою проводяться економічні екскурсії на підприємства міста; екскурсії до центру зайнятості, «Уроки реального життя». Ми орієнтуємо учнів на здобуття робітничих професій, які сьогодні так потрібні на ринку праці. Кожен випускник сьогодні має розуміти, що диплом про вищу освіту ще не є гарантією успішного працевлаштування, тому часто студенти – заочники сьогодні здобувають робітничу професію на курсах за кошти центру зайнятості або проходять стажування безпосередньо на виробництві. З метою ефективної профорієнтаційної роботи спеціалістами Нововолинського міського центру зайнятості були додатково створені у шкільних бібліотеках куточки профорієнтації. За бажанням учні можуть пройти профдіагностичне тестування з метою правильного вибору професії.

Спільно зі школами проведено 22 заходів, в яких взяло участь 968 учнів загальноосвітніх шкіл. Учні отримали інформацію про різноманітні послуги служби зайнятості з метою ефективного працевлаштування та запрошення відвідати семінари, тренінги, ярмарки, скористатись послугами Інтернету у центрі зайнятості.

За 2013 рік на базі Нововолинського міського центру зайнятості було проведено 50 тренінгів за різноманітною тематикою, в яких взяли участь 611 зареєстрованих безробітних. Окрім того щоденно проводяться різноманітні заходи з метою сприяння зайнятості населення: семінари з техніки пошуку роботи, інформаційні семінари, ярмарки вакансій тощо.

З метою прискорення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та більшої поінформованості студентів щодо ситуації на ринку праці за сприянням центру зайнятості при Нововолинському факультеті Тернопільського національного економічного факультету працює Центр кар’єри ділового студента, де проводяться зустрічі з роботодавцями. Студенти

запрошуються до участі у тренінгах та семінарах з техніки пошуку роботи.

Особи з обмеженою працездатністю є однією із незахищених верств населення, які звертаються в пошуках роботи, їх реальні можливості та побажання щодо працевлаштування вивчаються з моменту їх звернень до служби зайнятості з врахуванням рекомендацій МСЕК. Протягом 2013 року перебували 123 зареєстрованих безробітних цієї категорії, з них 51 жінка та 41 особа з числа молоді до 35 років. 19 осіб з числа зареєстрованих безробітних з інвалідністю працевлаштовані.

Значна частина людей з обмеженими фізичними можливостями, які звертаються до центру зайнятості – це особи без професії. Щоб їх працевлаштувати, потрібно організувати їх навчання або направити на некваліфіковану роботу. Надалі залишається невирішеним подання деякими роботодавцями вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, де важко працювати й фізично здоровій людині, тому багато людей з обмеженою працездатністю відмовляються від запропонованих вакансій. В таких випадках цим особам пропонується реалізовуватися на сучасному ринку праці іншими шляхами, зокрема відкрити власну справу шляхом отримання одноразової виплати для зайняття підприємницькою діяльністю.

Протягом звітного періоду 2013 року на одне робоче місце, інформація про яке подана роботодавцем до центру зайнятості, претендувало майже 2 громадян, що звертались до центру зайнятості за послугами.

Фахівцями центру зайнятості постійно проводиться аналіз ситуації на ринку праці з метою оперативного прийняття ефективних рішень щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості. Нововолинський міський центр зайнятості використовує нові підходи у напрямку поінформованості громадян та активно співпрацює з органами місцевої влади, соціальними партнерами, засобами масової інформації.

 

шаблоны joomla недвижимость